29 aprilie 2018

Carta „Natură & Dizabilitate”

Această Cartă conține o serie de principii atât pentru actorii din domeniul dizabilităţii, cât și al naturii, menite să îmbunătățească accesul la natură și demersurile efective de aplicare a dreptului la natură pentru toți.

Carta poate fi semnată și principiile sale integrate în documentele de referință ale organizației voastre (statut, cadru de funcţionare, proiect de dezvoltare organizațională) sau poate constitui punctul de plecare pentru o strategie „Natură și Dizabilitate”.

Semnatarii Cartei sunt invitați să se facă cunoscuţi pe site-ul www.nature-handicap.eu, care încurajează schimbul între actori implicați în aplicarea principiilor sale și crearea de rețele pentru promovarea drepturilor egale în Europa.

 

Semnatarii acestei Carte,

Actori privați sau publici din domeniul dizabilității, sănătății și altor servicii sociale, pe de o parte,
Actori privați sau publici din domeniul mediului, pe de altă parte,

 • constatând că lipsa accesului la natură și la beneficiile pe care aceasta le oferă omului constituie o formă de agravare a dezavantajului persoanelor cu dizabilități;
  recunoscând beneficiile pentru întreaga societate ale accesului la natură pentru toți și ale egalității în drepturi între cetățeni;
  afirmând că inițiativele voluntare ale actorilor din aceste două domenii pot îmbunătăți semnificativ situația actuală a accesibilități;

se angajează să aplice următoarele principii:

Integrarea subiectului accesibilităţii în strategia organizaţională

 • Menționarea explicită a principiului accesibilității la natură în documentele strategice ale structurii;
 • Formularea unor obiective sistematice privind acest subiect în strategia organizaţională (planuri de acțiune, planuri de dezvoltare organizațională, planuri de animații educative…);
 • Folosirea participării persoanelor cu dizabilități la activitățile desfăşurate în natură ca indicator pentru evaluarea periodică a organizației;
 • Punerea pe ordinea de zi a ședințelor anuale ale comitetului director/ consiliului de administrație/ comitetului de monitorizare/ adunării generale, a unui punct dedicat subiectului accesibilității.

Asigurarea unei comunicări adecvate cu informații de calitate

 • Asigurarea accesului la informațiile organizației privind accesul la natură (informații despre activități, oferte, tarife, site-ul web…);
 • Integrarea principiilor comunicării incluzive în strategia de comunicare;
 • Informarea persoanele cu dizabilități despre ofertele de activităţi accesibile, într-o manieră clară;
 • Asigurarea resurselor necesare pentru difuzarea informațiilor către publicul larg.

Dezvoltarea capacității de găzduire și organizarea spaţiilor

 • Garantarea accesibilităţii materiale şi fizice în cât mai multe locuri naturale și semnalizarea corespunzătoare a acestora;
 • Alocarea de resurse pentru însoţirea şi deplasarea persoanelor spre spațiile naturale;
 • Alocarea de resurse pentru „renaturarea” spaţiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități, inclusiv a spațiilor în care locuiesc;
 • Formarea echipelor pentru găzduirea persoanelor cu dizabilități și pentru realizarea de activități în natură adaptate pentru acest tip de beneficiari;
 • Identificarea în organigramă a unei persoane de referință, responsabilă de demersul Natură & Dizabilitate.

Conceperea unei oferte de servicii accesibile și solidare

 • Integrarea unor servicii/activități care prevăd accesul la natură în toate domeniile de acțiune ale organizației și pentru toate categoriile de beneficiari;
 • Integrarea cât mai extinsă a componentei Natură și Dizabilitate în fiecare inițiativă lansată de organizație;
 • Propunerea pe cât posibil a unor activități incluzive, mai degrabă decât de activităţi dedicate/specializate;
 • Neaplicarea de adaosuri de preț pentru serviciile/activitățile dedicate persoanelor cu dizabilități;
 • Punerea la dispoziție a unei suport suplimentar și a unor facilități pentru persoanele cu dizabilităţi (transport, însoţitor, ghiduri audio…);
 • Propunerea, adresată persoanelor valide, de a participa în mod activ la experienţe şi activităţi realizate împreună cu persoane în situaţie de dizabilitate;
 • Desemnarea unei persoane de contact sau punerea la dispoziţie a unui mijloc de comunicare ușor accesibil pentru organizarea de activităţi incluzive.

Implicarea beneficiarilor în dezvoltarea serviciilor

 • Asocierea persoanelor cu dizabilități la demersurile de identificare, planificare, organizare și evaluare a activităților în natură (identificarea locurilor, determinarea duratei, alegerea materialelor…);
 • Eliminarea blocajelor organizaţionale care nu permit persoanelor în situaţie de dizabilitate să asume responsabilităţi în cadrul structurii;
 • Traducerea obiectivelor, privind accesul la natura, în finanțări, timp de lucru și resurse alocate.

Promovarea schimbului de bune practici și experimentării

 • Participarea la activități de cercetare și de promovare a accesului la natură;
 • Contribuirea la formări profesionale și primirea de stagiari pe această temă;
 • Formalizarea propriilor practici și experiențe pentru a facilita diseminarea lor;
 • Integrarea dimensiunii „acces la natură” în criteriile de monitorizare (watch dog).

Descărcaţi carta „Natură & Dizabilitate” în format PDF